[1]
LikhodedА.N., Shukhtin, V.V., Shukhtina, I.N. and GozhenkoА.I. 2017. Polycystic of kidneys in the stage of functional compensation. Likars’ka sprava. 1-2 (Mar. 2017), 137-141.