Influence of the motor activity regime on the status of persons engaged by the healthcare physical culture

  • S. N. Ivashchenko National University of Physical Education and Sports of Ukraine
Keywords: impellent activity, young age people, physical education trainings, state of the health, well-being

Abstract

The article is devoted to the study of trends in changes in the character of motor activity of young people who are engaged in recreational physical culture. Methods of questioning using self-analysis maps of motor activity, methods of table-timing determination of energy inputs and methods of statistical processing of research results were applied. In the course of the study, it was confirmed that the physical condition and well-being of young people depend on the nature and level of intensity of physical exertion. It was found that in individuals who enjoyed the support of physical education specialists, the optimization of the motor activity regime proceeded according to a more favorable scenario. The necessity of wide application of the measures of improving physical culture among the representatives of modern youth is proved taking into account its positive influence on the mode of motor activity of these persons and their state of health.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Андрєєва О. Аналіз мотиваційних теорій у сфері оздоровчої фізичної культури та рекреації // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2004. – № 2. – С. 81–84.

Безверхня Г. В. Мотивація до занять фізичною культурою і спортом школярів 5–11-х класів: Автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту. – Умань, 2004. – 258 с.

Бондар А. С. Рекреаційні форми фізичного виховання школярів // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2010. – Вип. 204, № 17. – С. 89–96.

Бутирська І. Б. Особливості формування здоров’я учнів середнього та старшого шкільного віку в учбових закладах інтернатного типу: Автореф. дис. … канд. мед. наук. – К., 2004. – 24 с.

Гозак С. В., Єлізарова О. Т., Калиниченко І. О. До питання впливу факторів навчального процесу на морфо функціональний розвиток школярів // Спортивна медицина, лікувальна фізкультура та валеологія: Матеріали XVI міжнародна науково-практична конференція (17–19 травня 2012 р.). – Одеса, 2012. – С. 39–41.

Іванова Л. І. Фізичне виховання учнів з відхиленнями у стані здоров’я. – К.: Літера ЛТД, 2012. – 320 с.

Калиниченко І. О. Стан здоров’я дітей у навчальних закладах з різним режимом організованої фізичної активності // Гігієна населених місць. – 2009. – № 53. – С. 358–364.

Круцевич Т. Ю., Безверхня Г. В. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення. – К.: Олімп. л-ра 2010. – 248 с.

Лисак І. В. Потребово-мотиваційний підхід до формування програм фізичної культури для учнів середніх класів: Автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту. – К., 2013. – 24 с.

Медведовська Н. В. Сучасний стан здоров’я підлітків України // Сучасна педіатрія. – 2010. – Вип. 34, № 6. – С. 14–16.

Медведовська Н. В., Пономаренко С. Д., Кульчицька Т. К. Стан здоровʼя підлітків та особливості їхнього способу життя // Україна. Здоров’я нації. – 2007. – № 3–4. – С. 27–30.

Мойсеєнко Р. О., Соколовська Я. І., Кульчицька Т. К. Аналіз та тенденції захворюваності дитячого населення України // Сучасна педіатрія. – 2010. – Вип. 31, № 3. – С. 13–17.

Неділько В. П., Камінська Т. М., Руденко С. А. Стан фізичного здоров’я дітей шкільного віку та шляхи його підвищення // Перинатологія та педіатрія. – 2009. – Вип. 38, № 2. – С. 72–74.

Павлова Ю. О. Фізична активність та якість життя студентів першого та другого року навчання // Молода спортивна наука України. – 2012. – Вип. 16, № 4. – С. 92–99.

Полька Н. С., Гозак С. В. Гігієнічне забезпечення умов життєдіяльності дітей у загальноосвітніх навчальних закладах // Гуманітарний вісник – 2011. – № 23. – С. 186–190.


Abstract views: 63
PDF Downloads: 45
Published
2017-03-30
How to Cite
Ivashchenko, S. N. (2017). Influence of the motor activity regime on the status of persons engaged by the healthcare physical culture. Likars’ka Sprava, (1-2), 175-178. https://doi.org/10.31640/LS-2017(1-2)28
Section
Medicine and sport