ORGANIZATIONAL AND LEGAL, FORENSIC AND PHARMACEUTICAL RESEARCHES OF PHARMACEUTICAL PROVISION FOR MENTAL DISORDERS OF VICTIMS IN THE EMERGENCIES AT REGIONAL LEVEL

  • A. A. Gudzenko Ukrainian national bar association
  • V. V. Shapovalov Medical and pharmaceutical law, general and clinical pharmacy department of the Kharkiv Medical Academy of postgraduate education
  • V. А. Shapovalova Medical and pharmaceutical law, general and clinical pharmacy department of the Kharkiv Medical Academy of postgraduate education
  • V. V. Shapovalov Department for special inspections and pharmacy Healthcare department of the Kharkiv regional state administration
Keywords: pharmaceutical provision; medicines; victims in the emergencies; mental disorders; forensic pharmacy; regional level.

Abstract

The article contains a regional list of medicines for pharmaceutical provision of mental disorders of victims of emergency situations. The assortment of medicinal products in circulation on the regional pharmaceutical market according to the international non-patented names is presented. The registration data of the researched medicinal remedies are systematized. The data about the producers and pharmaceutical forms of medicinal products are analyzed. According to the current legislation the control of the medicines necessary for the pharmaceutical correction of mental disorders is determined.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Bondarchuk H., Hudzenko A., Tarasova I. ta in. Orhanizatsiino-pravovi pidkhody z obihu likarskykh zasobiv pry nadanni medyko-farmatsevtychnoi dopomohy postrazhdalym z boiovoiu travmoiu na osnovi farmatsevtychnoho prava // Farmakom. – 2016. – № 3 (Dodatok). – S. 129–138.
2. Hudzenko A., Shapovalov V (ml.), Semenkova O. ta in. Orhanizatsiia farmatsevtychnoho zabezpechennia viiskovosluzhbovtsiv, yaki braly uchast u boiovykh diiakh, na zasadakh farmatsevtychnoho prava // Science Rise: Pharmaceutical Science. – 2016. – Vyip. 3, № 3. – S. 20–28.
3. Shapovalov V. V. Sudovo-farmatsevtychni osnovy poshuku sposobiv farmakokorektsii narkopatsiientiv z deviantnoiu povedinkoiu v ramkakh derzhavnoi kontseptsii protydii narkomanii i narkozlochynnosti: Avtoref. dys. … d-ra farmats. nauk. – Kyiv, 2017. – 44 s.
4. Shapovalov V. (ml.), Shapovalova V., Shapovalov V., Rohozhnikova O. Rezhym kontroliu analhetychnykh likarskykh zasobiv u farmakoterapii bolovoho syndromu riznoho henezu v uchasnykiv boiovykh dii, yaki braly uchast v antyterorystychnii operatsii : informatsiinyi lyst pro novovvedennia – Ust.-rozrobn.: KhMAPO MOZ Ukrainy, Ukrmedpatentinform MOZ Ukrainy. – K.: Ukrmedpatentinform MOZ Ukrainy, 2016. – №219–2016, vyip. 13. – 5 s.
5. Shapovalov V., Shapovalov V. (ml.), Shapovalova V. i dr. Sudebno-farmatsevticheskoe izuchenie vrachebnyih oshibok pri osuschestvlenii oborota lekarstvennyih sredstv i okazanii pomoschi bolnyim, stradayuschim zlokachestvennyimi novoobrazovaniyami // Nauchnyie vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta (Meditsina. Farmatsiya). – 2017. – Vyip. 38, #12. – S. 130–140.
6. ATC-classification [Електронний ресурс] // Compendium on line. – Режим доступу: http://compendium.com.ua/atc.
7. Shapovalov V. (Jr.), Gudzenko А., Komar L. et al. Concerning the importance of forensic and pharmaceutical researches to improve patients’ accessibility to medicines // Pharmacia. – 2017. – Vol. 65, N 2. – P. 23–29.
8. Shapovalov V. (Jr.), Gudzenko A., Shapovalova V. et al. Forensic and pharmaceutical study of the presence of a causal link between the degree of alcohol abuse and qualification level of the respondents // Pharmacia. – 2017. – Vol. 66, N 3. – Р. 31–39.
9. Shapovalov V. (Jr.), Zbrozhek S., Gudzenko A. et al. Organizational and legal analysis of the pharmaceutical provision for the most common diseases of society // International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research. – 2018. – N 51. – P. 118-124.
10. Shapovalov V. (Jr.), Gudzenko A., Shapovalova V. et al. Organizational, legal and marketing characteristics of domestic medicines for pharmaceutical provision to victims suffered from emergency situations in Ukraine // The Pharma Innovation Journal. – 2018. – N 7. – P. 586–589.

Abstract views: 181
PDF Downloads: 309
Published
2018-12-30
How to Cite
Gudzenko, A. A., Shapovalov, V. V., ShapovalovaV. А., & Shapovalov, V. V. (2018). ORGANIZATIONAL AND LEGAL, FORENSIC AND PHARMACEUTICAL RESEARCHES OF PHARMACEUTICAL PROVISION FOR MENTAL DISORDERS OF VICTIMS IN THE EMERGENCIES AT REGIONAL LEVEL. Likars’ka Sprava, (7-8), 149-157. https://doi.org/10.31640/JVD.7-8.2018(24)
Section
Medicine and Law