Dinamic chanches of endocelioites ultrastructure of the hemomscrocirculatory bad of rat′s tymus after methyl tertiary-butyl ether

  • I. V. Kerechanyn Private higher educational establishment «Kyiv medical university»
Keywords: endotelicytes, hemomicrocirculatory bed, methyl tertiary-butyl ether, thymus, rats, electron microscopy

Abstract

Private higher educational establishment «Kyiv medical university»

We studied endotelicytes of hemomicrocirculatory bed of rat′s thymus after methyl tertiary-butyl ether effect after 3, 8, 15, 22, 60 days by transmission electron microscopy method. Experimental animals have received methyl tertiary-butyl ether 0,5 mg/kg, 5 mg/kg, 50 mg/kg и 500 mg/kg. Our studing have shown that due to increase of methyl tertiary-butyl ether dose the diameter of blood vessels decrease, «black» endotelicites with initial apoptosis appear, peryvascular fibrosis are express.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Agadzhanyan N. A. Эkology`ya cheloveka: zdorov`e y` koncepcy`ya v y`zhy`vany`ya: Monografy`ya. – M.: Medy`cy`na, 1998. – 28 s.
2. Emel`yanov V. E., Dany`lov A. M. Benzy`nы s uluchshenыmy` эkology`chesky`my` svojstvamy` // Avtomoby`l`nnaya promыshlennost`. – 1996. – # 12. – S. 33–35.
3. Y`gnat`eva G. A. Y`mmunnaya sy`stema y` patology`ya // Patol. fy`zy`ology`ya y` эkspery`m. terapy`ya. – 1997. – # 4. – S. 26–37.
4. Paustovs`ky`j Yu. O. Ekologo-toksy`chna ocinka global`nogo zabrudnyuvacha dovkillya – mety`ltretbuty`lovogo efiru (stan ta perspekty`vy`) // Priory`tetni problemy` gigiyeny` praci, profesijnoyi ta vy`robny`cho-zumovlenoyi zaxvoryuvanosti v Ukrayini / Za red. O. P. Yavorovs`kogo, I. O. Parpaleya, A. M. Shevchenka, V. V. Zagorodn`ogo. – K.: NMU, 2008. – S. 150–159.
5. Stechenko L. O., Kufty`reva T. P., Petrenko V. A. ta in. Tkany`nospecy`fichnist` morfologichny`x proyaviv apoptozu // Tavry`ch. med.-by`ol. vesn. – 2006. – T. 9, # 3. – S. 191–194.
6. Czxoverbova L. V., Makedonov G. P. K mexany`zmu adapty`vnogo otveta v kletkax cheloveka // Rady`acz. by`ology`ya. Rady`oэkology`ya. – 2004. – T. 44, # 6. – S. 657–661.

Abstract views: 83
PDF Downloads: 52
Published
2018-06-27
How to Cite
Kerechanyn, I. V. (2018). Dinamic chanches of endocelioites ultrastructure of the hemomscrocirculatory bad of rat′s tymus after methyl tertiary-butyl ether. Likarsʹka Sprava, (3-4), 157-161. https://doi.org/10.31640/JVD.3-4.2018(26)
Section
Experimental researches