Which from two doctrines is real – doctrine about aging and anti-aging or doctrine about biogoagulation alteration and biodecoagulation regeneretion

  • V. A. Monastyrsky Lviv National Medical University named after. Danila Galitsky
Keywords: age development, aging, anti aging, rejuvenation, thrombin-plasmin system, biocoagulation alteration, biodecoagulation regeneration

Abstract

 The article substantiates the assertion that, firstly, the doctrine of aging and anti-aging is erroneous in that there is no evidence that in the course of evolution these two processes were formed, and secondly that the doctrine of biocoagulation alteration and biodecoagulation regeneration is true because it is based on the facts obtained in the animal experiment. The author discovered two phenomena – thrombia-dependent cytohistohaemocoagulation (biocoagulation), which functions as a coagulation-hypototic mechanism with a decrease all trophic mechanisms, therefore its end result is an alteration in the form of degenerative and dystrophic organ damage (the process of biocoagulation alteration), and a plasmin-dependent cytoplasmhistohemodecoagulation (biodecoagulation), which functions – as a regeneration-normotrophic mechanism with the restoration of all mechanisms of trophic, so its final result is the elimination of degenerative dystrophic damage organs, and enhance intracellular and cell regeneration (process biodecoagulation regeneration). The discovery of these two processes gave the author the opportunity to create three integral gerontological theories – the genetically-alterational-regenerative theory of age development and its two components – the genetically biocoagulation-alterational theory of aging of the body and the biodecoagulation-regeneration theory of its rejuvenation. The truthfulness of these theories is confirmed by practice – on their basis a way of rejuvenation of the organism was created, which in the experiment on animals was very effective.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Garyaev P. P. Volnovoj geneticheskij kod. – M.: IPU RAN, 1997. – 108 s.
2. Garyaev P. P. Volnovoj genom. – M.: Общественная польза, 1994. – 280 s.
3. Zajko M. N. Vchennya pro etіologіyu і patogenez // Patologіchna fіzіologіya. –K.: Vishcha shk., 1995. – S. 37–45.
4. Monastirs'kij V. A. Bіologіchna koagulologіya yak nauka pro bіokoagulyacіyu (citogіstogemokoagulyacіyu) і bіoregeneracіyu // Ukr. zhurn. gematologії ta transfuzіologії. – 2006. – № 1. – S. 34–43.
5. Monastirs'kij V. A. Vіdkrittya, yake dozvolilo stvoriti dієvij sposіb sistemnogo omolodzhennya organіzmu. – L'vіv: Lіga-Pres, 2015. – 132 s.
6. Monastirs'kij V. A. Koagulyacіjnі distrofії – novij, nedavno vіdkritij vid distrofіj // Lіk. sprava=Vracheb. delo. – 2009. – № 1–2. – S. 3–15.
7. Monastirs'kij V. A. Koagulyacіjno-gіpotrofіchna teorіya fіzіologіchnogo starіnnya yak skladova koagulyacіjno-regeneracіjnoї teorії vіkovogo rozvitku organіzmu // Probl. stareniya i dolgoletiya. – 2004. – T. 13, № 1. – S. 81–99.
8. Monastirs'kij V. A. Starіnnya ta omolodzhennya organіzmu – problemi ne stіl'ki gerontologіchnі, skіl'ki genetichno-koagulologіchnі // Krovoobіg ta gemostaz. – 2014. – № 3. – S. 124–133.
9. Monastirs'kij V. A. Starіnnya ta omolodzhennya organіzmu: problemi, yakі virіshuyut'sya z pozicіj novoї nauki – bіologіchnoї koagulologії. – L'vіv, Vid-vo LNMU, 2011. – 252 s.
10. Monastyrskij V. A. Trombin-plazminovaya sistema organizma, eyo biologicheskaya rol' i znachenie eyo rasstrojstv pri patologi // Probl. gematologii i transfuziologii. – 1979. – № 7. – S. 19–23.
11. Monastirs'kij V. A. Trombіn-plazmіnova sistema – odna z osnovnih regulyatornih sistem organіzmu. –L'vіv: Lіga-Pres, 2007. – 226 s.
12. Monastirs'kij V. A. Trombіn-plazmіnova sistema ta іstorіya її vіdkrittya // Krovoobіg ta gemostaz. – 2008. – № 4. – S. 5–12.
13. Monastirs'kij V. A. Trombіn-plazmіnova sistema, її funkcії ta mekhanіzmi. // Aktual'nі probl. medicini, bіologії, veterinarії і sіl'skogo gospodarstva. – L'vіv: Vіche, 1998. – S. 68–74.
14. Monastirs'kij V. A., Aleksevich Ya. І. Sposіb omolodzhennya organіzmu / Deklaracіjnij patent Ukraїni na vinahіd № 55075 A, MPK A61K38/48; Opubl. 17.03.2003 r.; Byul. № 3.
15. Monastirs'kij V. A., Aleksevich Ya. І. Sposіb omolodzhennya organіzmu / Patent Ukraїni na vinahіd № 88576, MPK A61K38/48; Opubl. 26.10.2009 r.; Byul. № 20.
16. Monastirs'kij V. A., Grinovec' V. S., Kovalishin V. І. Rol' plazmіnu u procesі bіologіchnoї regeneracії // ZHurn. AMN Ukraїni. – 2006. – T. 12, № 2. – S. 348–356.
17. Sarkisov D. S. Ocherki po strukturnym osnovam gomeostaza. – M.: Medicina, 1977. – 348 s.
18. Strukov A. I., Serov V. V. Obshchaya patologicheskaya patologiya // Patologicheskaya anatomiya. – M.: Medicina, 1995. – S. 14–235.
19. Frol'kis V. V. Gerontologiya na rubezhe vekav // ZHurn. AMN Ukrainy. –1997. – T. 3, № 1. – S. 3–18.
20. Frol'kis V. V. Starenie i antistarenie // Mezhdunarod. med. zhurn. –1998. – T. 4, № 4. – S. 6–11.
21. Frol'kіs V. V. Gerontologіya: prognozi і gіpotezi // Vіsn. NAN Ukraїni. –1999. – № 7. – S. 29–40.

Abstract views: 104
PDF Downloads: 71
Published
2018-12-03
How to Cite
Monastyrsky, V. A. (2018). Which from two doctrines is real – doctrine about aging and anti-aging or doctrine about biogoagulation alteration and biodecoagulation regeneretion. Likarsʹka Sprava, (3-4), 3-13. https://doi.org/10.31640/JVD.3-4.2018(1)
Section
Current article